Помощ, хапят ме дървеници!

Помощ, хапят ме дървеници!

Най – честият признак, за следа от дървеници, са ухапванията по тялото. Повечето хора биват ухапани от дървеници, докато спят и поради тази причина, често не разбират, че са били ухапани, докато не забележат един или повече от следните признаци:

 • Няколко подутини ( пъпки ), които често се подреждат в зигзагообразна линия.
 • Подутини (пъпки ), които сърбят интензивно.
 • Петна от кръв върху леглото.

При първоначалните ухапвания от дървеници, може и да не се появи сърбеж веднага. Понякога на тялото му е необходимо повече време, за да развие реакция срещу ухапването. При някои хора, тялото започва да реагира в рамките на няколко дни след първото ухапване, а при други, сърбежът се появява до 14 ден. Но хората могат да станат много чувствителни към ухапванията от дървеници. Ако тези ухапвания зачестят, инфекцията и сърбежът, могат да се появят за няколко секунди.

За разлика от въшките и акарите, дървениците, не живеят върху хората. Дървениците излизат от своите скривалища, само за да се нахранят с човешка кръв. Храненето трае около 4 – 12 минути. След като се нахранят, те се връщат обратно в скривалището си.

Кога ухапванията от дървеници са сериозни и животозастрашаващи?

Въпреки, че рядко се случва, възможно е да се развие сериозна или дори животозастрашаваща реакция към ухапванията от дървеници. Тези реакции включват:

 • Затруднено дишане.
 • Неправилно или силно сърцебиене.
 • Подут език.
 • Големи пришки.
 • Температура.
 • Усещане, че човек е много болен.
 • Инфекция при чесане.
 • Анемия (случва се рядко при чести ухапвания от дървеници).

Появата на някои от тези реакции, изисква незабавна медицинска помощ.

Ако са на лице, някои от гореспоменатите признаци, за наличие на дървеници, незабавно потърсете помощ от професионална фирма за борба с дървениците. Фирмите са лицензирани да работят със силни и безвредни за хората отрови. Служителите са запознати със скривалищата на дървениците, те могат да открият дървеници там, където Вие дори не подозирате, че има. Унищожаването на дървениците е от особено значение за здравето на Вас и Вашето семейство и поради тази причина Ви съветваме да реагирате навреме. Още при първите съмнения, потърсете мнение на специалист.