Начало / ДДД Услуги / За бизнеса / Дезинфекция

Дезинфекцията е процес, при който се редуцира броят на патогенните микроорганизми върху обекти с епидемиологична значимост от външната среда, от кожа и лигавици до безопасно за здравето на човека ниво.

Извършваме различни методи на дезинфекция.

Препаратите, които използвваме са раззрешени от МЗ и са щадящи за здравето на хората и животните.

Биоцидите са с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и алгицидно действие !

Вирусоцидно означава, че се използват и за превенция от коронавирус!

Поръчайте