Дезинфекция срещу Коронавирус

Дезинфекция срещу Коронавирус

Днес човечеството преживява безпрецедентни времена, когато на преден план излиза грижата за здравето и защитата на хората в дома и на работното място- в офиса, банката, магазина, училището, производствената фирма и всички обекти, в които се наблюдава засилен поток от хора. Световната пандемия от Covid 19 създаде риск за всички активни хора, като най-силно са застрашени тези, които постоянно са в открит контакт с други хора. Наложителната социална дистанция, личните предпазни средства не винаги са достатъчни, защото предаването на вируса е по всички възможни начини – от високорисковия въздушно-капков път до контактен- чрез заразени повърхности.

Всички, които днес продължават да работят и учат във високо рискова среда, считат за първостепенна грижа опазването на служителите, учащите и клиентите си от възможно предаване на заразата. Само с общи усилия и отговорност на цялото общество можем да излезем победител срещу невидимия, но много коварен враг.

Участваме във всеобщите усилия чрез работата си и се стремим да бъдем максимално полезни на нашите клиенти с услугата дезинфекция срещу Covid 19. Придържаме се към алгоритъма, разработен от Националния център за заразни и паразитни болести, който извърша дезинфекция срещу вируси, включително Covid 19. #дезинфекция #вируси

Алгоритъм на действие при дезинфекция срещу Covid19

Новият коронавирус Covid 19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се знае, че са чувствителни към редица дезинфектанти – хлорни, алдехиди, окислители, алкохолни, йодни съединения. Всички използвани в работата ни дезинфектанти са разрешени от Министерството на здравеопазването.

Преди самата обработка се прави мониторинг на обекта, изготвя се протокол за третиране, прави се преценка за препарата и концентрацията, която да се използва.

Избор на дезинфектант

За най-активно посещаваните зони се избира дезинфектант с вирусоцидно действие, постигащ ефективност при кратко време на действие – до 15 минути.

Установяване на критичните точки и повтаряемост на обработката

За всеки обект се определят критичните точки, които ще бъдат дезинфекцирани. Като критични се определят тези повърхности, които имат връзка със засиления трафик на хора и най-често докосваните – пода в училището, детското заведение, дръжки и врати в молове, бизнес сгради, перони и метростанции, чинове, бюра, бутони на различни места, сензорни екрани, тоалетни, мивки, парапети и всички други места, които допираме несъзнателно по пътя си. Критичните точки се дезинфекцират всекидневно.

При наличие на много доказани случаи на Covid 19 в населеното място дезинфекцията трябва да се засили, като варира от 4 пъти дневно до такава на всеки час или след всеки курс на транспортното средство.

Начин на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат нанасяни директно при малките повърхности, или по-често концентрати, които са разредени с вода. Това обикновено се прави при обработване на големи повърхности като подове, стени, големи превозни средства, открити площи с плътно покритие от хора като спирките на градския транспорт, метрото, летища и други. Повърхностите директно се пръскат с препарата, като цялата повърхност се третира добре. После се оставя да изсъхне.

Самата обработка се извършва с пенообразуващи машини при стриктно спазване на всички изисквания за концентрация на разтвора, проветряване след обработване, изплакване и подсушаване на повърхностите, които се докосват и използват директно, и време за достъп на хората и домашните любимци до помещенията, които са третирани.

Уреди и техника за дезинфекция

Техниката за дезинфекция най-често се състои от ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или автоматизирани системи за така наречената „ суха мъгла”. Автоматизираните системи се използват за обширни обработки и изискват специално разрешение за регистрирани фирми, разполагащи с необходимите компетентности, материали и защитни средства за извършване на този вид дейност.

В момента сред най-модерните и актуални начини за дезинфекция са димките за обеззаразяване, с които се третират вагоните на БДЖ и транспортните средства. Те са сериозно средство с две синергични съставки – калиев пероксимоносулфат и калиев персулфат.

Всички използвани препарати за дезинфекция са антиалергенни и безвредни за хората, домашните любимци и околната среда и притежават високо ниво -Гражданска защита.

Времетраене на дезинфекцията и карантинен период след нея

Дезинфекцията се извършва бързо, независимо от площта, която подлежи на третиране. Около 5 минути отнема обеззаразяване на помещение, с квадратура от 100 кв.м. При обекти около 1000 кв.м. времето достига до 20 минути.

След проведената дезинфекция се налага да се запечати площта за 1-2 часа в зависимост от препарата, който се използва. Препоръчваме проветряване от около 15-20 минути.

По време на провежданата стерилизация в помещенията или площта, която се обработва, не бива да има хора, домашни любимци, открити вещи или храна.

Важни уточнения при дезинфекция срещу Covid 19

При дезинфекция срещу Covid 19 не важат условията, характерни за препаратите за дезинсекция, които са микрокапсулирани и остават да действат на повърхността за по-дълъг период. В случая с коронавирусната инфекция това не е възможно и затова една дезинфекция веднъж в седмицата или в месеца намалява рязко ефективността на мероприятието. Необходимо е разбиране на тези положения и взимане на правилно решение за поддържане на високо ниво на защита посредством редовно обеззаразяване.